30 Май 2012 г.

Тъй както хората сега разбират живота, той е един минал живот. Сега хората преживяват живота на животните, на най-висшите животни. Този живот, който хората живеят, той е най-висшият животински живот. Едва сега хората стъпват в човешкото. Туй, което вършат, е само животинско.