29 Май 2012 г.

Тези кризи, които имаме – туй, което сега наричат икономически кризи, туй смущение между хората, тази несамоувереност – всичко това се дължи на вътрешни сили, които работят за събуждането на хората, за да им покажат новия път, по който те трябва да вървят.