23 Май 2012 г.

Когато обичаш Божественото в човека, ти си на прав път. И това, Божественото, не ще го обичаш само в едного, защото то се изразява във всички. Когато обичаш Бога само в едно същество, ти Го ограничаваш. Ако обичаш само едно същество, това е вече пречка между твоята душа и Бога. Не може човек да не обича всички, понеже Бог е създал всички. Някои хора мислят, че като обичат едного, обичат Бога, обаче човек трябва да обича множеството, понеже всичко е излязло от Бога и във всички живее Бог. Всеки човек е буква от Божествената азбука.