22 Май 2012 г.

Казвате: „Аз съм се горил!“ На мене мнозина са ми разправяли за любовта, която гори. Аз вярвам, че любовта гори, но това е любовта на подпалените лещи – на лещите, които събират лъчите. Има лещи, които събират лъчите, а има и лещи, които разпръскват лъчите. Аз говоря за онази Любов, която разпръсква, а не за онази любов, която събира, концентрира и гори. Какво по-хубаво от това, човек да обича? Само в Любовта човек се усеща млад! Като залюбиш, ти се подмладяваш. Като залюбиш, твоят ум не се помрачава, но ти почваш да мислиш и сили добиваш. Тогава ти ставаш смел в постъпките си. Изгубиш ли Любовта си, ти се чувстваш стар, мисълта ти не работи и постъпките ти са несмели.