19 Май 2012 г.

Вие не може да бъдете един шлифован диамант, докато не минете през големите изпитания. Няма да остане изпитание да не минете, за да се оформи характерът ви. Умът ви трябва да мине през известни изпитания, то е една необходимост. Изпитанията са процес на растене. Изпитанията на сърцето, и те са за растене. Сърцето расте. Има страдания и за самото тяло. Вас по някой път ви е страх, че страдате. Човек, който страда, придобива имунитет за безсмъртие. Като страда човек, той ще стане неуязвим за смъртта. Чрез страданието ние ще се домогнем до онова велико благо на Любовта.