15 Май 2012 г.

Сега човек употребява силата си по навика на животните, но доброто, интелигентността трябва да вземат предимство. Човек трябва да се отличава по доброто. В животинското царство правото е на силния, а в човешкото царство правото трябва да бъде на слабия. Новото не може да дойде по никой начин чрез насилие.