09 Май 2012 г.

Когато един народ се възгордее и иска да бъде над всички, за него важи законът: „Гордостта предшества падането.“