08 Май 2012 г.

Гордостта в човека иде, когато той мисли, че няма нужда от никого. То е едно заблуждение. Казва: „Аз нямам нужда от никого.“ Имаш нужда от баща си, от майка си, от братята, от сестрите. Майка му девет месеца го носила – нямал нужда! Баща му го хранил – нямал нужда! Всичко в света работи за нас… Той има нужда от въздух, той има нужда от светлина, а казва, че не се нуждае от нищо. Къде е философията? Ние сме така зависими! Седи, в себе си се надул, казва: „Нямам нужда от никого.“ То е глупава работа.