04 Май 2012 г.

Любовта е нещо съществено, без което не можем. Когато намериш един човек, когото обичаш, без когото не можеш и той без тебе не може, то е Любов… Хората могат да се обичат само заради Едного в света. В света има само една Реалност, която не се мени. Тя е Реалност! Аз го наричам Божественото в света – когато ти заради самата Любов обичаш някого.