03 Май 2012 г.

Ти си декламирал „Отче наш“. И не само ти, милиони същества има, които всеки ден декламират „Отче наш“… Ако аз бях на ваше място, щях да чета „Отче наш“ така. Ще кажа: „Досега, Господи, не съм чел „Отче наш“, както трябва. Много пъти съм казвал „Да бъде Волята Ти“, но досега не съм направил Твоята воля. Ще ми простиш. Аз искам днес да изпълня Волята Ти тъй, както е Волята Ти. Ще изпълня Волята Ти, както Ти искаш.“ Като се върна вечерта при Господа – да видя дали Той е доволен. Ще отида в света да изпълня Волята Му. Има доста работа, която може да се свърши, за да е доволен от моята работа. Ако е доволен, веднага ще видя в лицето Му, че Той е доволен от работата, която съм свършил.