01 Май 2012 г.

Когато човек прави нещо, да го направи така, както другите не са го правили никога. Трябва труд.