25 Април 2012 г.

Когато обичаш някого, той не ти обръща внимание, но станеш ли пасивен, тогава той става активен и почва да те обича. Тъй че когато единият е активен, другият е пасивен. Става смяна. Великият Божий закон работи в живота. Не може да не обичате едно същество, което ви обича. Двама души не могат да се обичат едновременно. Единият обича, а другият оценява Любовта му. После ще се сменят.