23 Април 2012 г.

Човек от пъпа надолу се регулира от центъра на Земята, а от пъпа нагоре се регулира от центъра на Слънцето. Ако не сме в хармония със Земята, тогава храносмилането ни е слабо. Когато сме в хармония със Земята, храносмилането е правилно. Човек трябва да бъде в хармония със Земята. Земята вземам като разумен фактор. Не мислете, че Земята е проста. Тя сама по себе си е нещо разумно… Има нещо творческо в Земята, с което ние трябва да бъдем в съгласие.