21 Април 2012 г.

Днес идоли не съществуват, но идолопоклонски теории съществуват, които ни държат далече, за да не доловим онази Истина, която ще ни въздигне. Аз съм за онова знание, което е отвътре. Аз съм за онзи живот, който отвътре работи и може да ни въздигне, да ни помогне, че да бъдем ние щастливи на Земята, но не на тази Земя. Коя Земя? Не сегашната – тази Земя трябва да се промени малко. Защото тъй, както е тя, има доста зараза, нечистотии, и по един или друг начин трябва да се очисти, за да можем ние да живеем добре. И следователно, необходимо е цялото човечество, всеки един човек да се издигне над себе си! Това е една от великите задачи.