17 Април 2012 г.

Светските хора се спират върху физическия живот на Земята. За тях Господ е възкръснал, когато си имат къщица, кога имат парици… Други разбират, като си имат къщица, като си имат парици, като си имат жена, като си имат дечица – Христос воскресе. Умре жената, умре той, като Настрадин Ходжа казва: „Като умре жена ми, половината свят се свършва, като умра аз – всичко се свършва в света.“ Третият път е да се служи на Бога. Защото в първия път, като искаш да имаш къщица, ще служиш на тази къщица… Жена ако имаш, деца ако имаш – и на тях ще слугуваш. Хората слугуват на къщата, на жената, на децата, но щом дойдат до Господа, искат Той да им слугува.