14 Април 2012 г.

Ако обичаш, ти живееш. Ние остаряваме от нашия егоизъм и се подмладяваме от Божията Любов… Няма по-красив момент от този, който наричат „възкресение“. Това е моментът, когато човек съзнае Любовта. Съзнаеш ли я, ти си възкръснал. И Любовта ти прави безсмъртен този, когото обичаш… Да познаеш Бога, това значи възкресение.