05 Април 2012 г.

Когато те обичат, ти всякога ще се ползваш, и когато ти обичаш, също ще се ползваш. Та в Любовта всякога (дали си обичан, или обичаш), все печелиш. Истинската Любов е, когато отсрещният вижда Бога в мен и аз виждам Бога в него. Казва се в Писанието: „Даром сте взели, даром давайте!“ Това се отнася за Любовта. Когато обичаш някого, то Бог в него ти е проговорил, безразлично дали той Го познава, или не. Ти се радвай, че си видял Бога в него, радвай се, че Бог ти е проговорил чрез този човек!