31 Март 2012 г.

Като срещнеш един човек, който те обича, желае ти доброто, и почнеш да се съмняваш дали те обича, или не, ти на себе си тогава ще причиниш пакост. Ако той те обича, казвам: тази обич не е негова, тази обич е на Бога. Бог те е погледнал през очите на този човек. Ти се съмняваш в Любовта на Бога – тогава в кого можеш да вярваш? В дадения момент, когато един човек те обича, тази Любов се дължи на Онзи, Който ти е дал живота.