27 Март 2012 г.

Ревността е извън Любовта. Ревността не е нещо, което вие сте проявили. Други се карат и вие сте намесени в това каране. Има една ревност от паднали духове, които заблуждават хората. Всички заблуждения, в които се намирате при Любовта, са теории на падналите ангели и вие ги развивате и посочвате за Любов това, което не е Любов.