25 Март 2012 г.

Какво значи „изгубен рай“? Това значи изгубена Любов. И как може да се придобие изгубената Любов? Като мисли човек върху нея, отвътре ще дойде просветление… Изгубената дума е в рая. Понеже хората са извън рая, тази дума не е за тях. Те трябва да се върнат в рая, т.е. да възстановят послушанието си към Бога. Човек не може да добие изгубената дума, ако няма послушание към Бога или пълна, абсолютна Любов към Бога… Всеки ден човек да размишлява върху Любовта, за да добие изгубената дума и да бъде свободен.