24 Март 2012 г.

Под „рай“ разбираме установения ред на нещата, в който съществуваше една разумност. В личния егоизъм хората трябваше да напуснат рая, вследствие на което след дълъг период, който наричат „еволюция“, ще дойдат при по-добри условия. Тази еволюция ние наричаме „еволюция на човешкото отклонение“, т.е. деволюция... Та сега ние търсим причината на злото в света. Откъде е дошло то? Много просто – от личния егоизъм на човека. Ако се освободим от него, ще влезем в колективния егоизъм.