22 Март 2012 г.

Понеже Бог днес създава всичко ново, казвам, че и Любовта сега е влязла в света в съвършено нова форма. И в това отношение всеки човек, който влиза в света, трябва да знае как да предаде Божествената Любов. Това е най-голямото изкуство! И това изкуство трябва да подкваси старата наука, старата религия, старата музика, старата социология – всички науки трябва да се подквасят с великото изкуство на Любовта. Семейният живот, както и отношенията на всички хора, трябва да се подквасят с тази велика наука за предаване на Божията Любов, на този велик Дух, и едва тогава ще имаме ново общество, нови отношения между хората, ново разбирателство. И тогава вече ще можем да говорим за новото.