21 Март 2012 г.

Силата на човека седи в неговата интензивна мисъл. Интензивната мисъл и интензивното чувство са, които проникват и изпълват пространството. Има обмяна вътре. Расте тази мисъл, няма празнини. И ако в себе си имаш тази пълна мисъл, грехът не може да влезе в тебе. Може ли вие да ме заставите да ям един мухлясал хляб? Казват: „Грехът е наследствен.“ Казвам: може ли да заставите един цар да яде мухлясал хляб? Невъзможно е, никога.