15 Март 2012 г.

Едно цвете, ако Слънцето не го е гряло, цвете може ли да стане? Всички хора са цветя, посетени от разумни Същества. Степента на хората зависи от това, какви Същества са ги посещавали. Аз виждам някои цветя, посетени от някой ангел. Този ангел, като ги е посетил, той е оставил своите подаръци на цветето.