14 Март 2012 г.

Всички хора са излезли от Бога при различни условия, а не изведнъж. Отношенията между душите са различни, иначе щеше да има еднообразие. Отношенията между душите са съществували във вечността преди излизането им от Бога. Тези отношения са били отношения на Любов. Да ги възстановим – това е нашата задача днес. Отношения, които възобновяват онези извечни, първични отношения, са правилни.