13 Март 2012 г.

Та когато говорим за физическия свят, за Божествения свят, аз ги поставям така: физическият свят, това е волята; духовният свят е сърцето, а Божественият свят е умът. Да съчетаеш физическия, духовния и Божествения свят, за да се прояви човек! Човек е хармонично проявление на физическия, духовния и Божествения свят. Това е човекът.