08 Март 2012 г.

Вие имате съвсем повърхностни понятия за жената. Жената в Природата поддържа пулса на сърцето. Тя е тази, която регулира ритмичното движение на всички живи същества, на които сърцата ритмично бият в цялата Природа – и в растения, и в насекоми; всички имат един пулс. Принципът на жената регулира този пулс. Вие ще схванете, че е една ваша другарка, и ще се ожените. Туй не е жена. Тази е жената, която регулира този пулс навсякъде – туй е Великата жена в света! Следователно да станеш против една жена да я хулиш, значи да се свърши светът. Ти да кажеш лоша дума за тази жена – тя веднага ще спре твоя глас и ти ще свършиш всичко.