07 Март 2012 г.

Който няма Любов, той се чуди как майката издържа на всички прищевки и желания на детето. Майката, която има Любов към детето си, в тази малка форма тя вижда душа, която след време ще се прояви. В дадения случай душата на майката и душата на това дете живеят заедно. Затова майката е силна. Ако онзи, когото вие обичате, не може да живее във вас, т.е. неговата душа и вашата душа да живеят заедно, вие не можете да бъдете силни. Ако душата на Христа не живее с вашата душа, как ще бъдете силни?