03 Март 2012 г.

Ти не можеш да бъдеш търпелив човек, ако нямаш Любов. Търпението е външната страна на Любовта. Следователно чрез търпението ще знаеш каква ти е Любовта. Един човек, който е нетърпелив, и любовта му е такава. Каквато му е любовта, и търпението му е такова. Ако попиташ: „Защо съм нетърпелив“, ще ти кажа: защото Любовта ти е малка. „Защо съм търпелив?“ – Защото Любовта ти е голяма.