20 Февруари 2012 г.

Месечината играе важна роля във вашия умствен живот. Ако вие сте под нейно влияние, това показва, че постоянно трябва да стават промени във вас… Желанията се раждат от Слънцето, а пък мислите се раждат от Месечината.