16 Февруари 2012 г.

Индуските учени хора, които знаели това, всичките Посветени, най-първо започват с храната, водата, въздуха, светлината. В школите туй го държат като една непроницаема тайна и всичките ученици го учат там. Който може да го научи, той излиза учен – един адепт. А който наполовина го научи, той минава за факир – отвънка дава забавление на хората.