14 Февруари 2012 г.

Невидимият свят или реалният свят, който се проектира на Земята, едновременно туря в нас две страни, две течения. Едното течение – на положителната страна на Любовта, а другото течение – на отрицателната страна на Любовта. Едното течение е, което минава през Божието сърце, а другото течение е, което не е минало… Вие искате да знаете коя е истинската Любов. Тази Любов е минала през Божието сърце, минала е през сърцето на всички велики души. Тя е Любовта, която твори. Дръжте се за тая Любов.