13 Февруари 2012 г.

Промяна трябва да става и в този, който обича, и в този, когото обичат. Ако не стане промяна в този, който обича, не може да стане промяна и в онзи, когото обичаш. Не може Божията Любов да мине през нас и да не остави нещо от себе си.