12 Февруари 2012 г.

Любовта храни, Мъдростта учи, Истината освобождава. При Любовта нещата стават лесно, светкавично ти дохожда наум как да постъпиш и се възрадваш. Онзи, който те обича, като дойде при теб, ако си болен – ставаш здрав, ако си лош – ставаш добър. Първата храна, с която човек може да се нахрани, е Любовта. Приближавайте се до същинската храна!