10 Февруари 2012 г.

Разликата между влюбването и Божествената Любов е в следното: ако Любовта, която имаш към някого, не хвърля сянка върху Любовта ти към Бога, тогава тази Любов е Божествена. Но ако твоята любов към някого хвърля сянка върху Любовта ти към Бога, тогава тази любов има примес. Да желаеш да те обича онзи, когото обичаш – това са човешки работи.