06 Февруари 2012 г.

Много е важна проводимостта на човека за Любовта. Ако човек има облаци в мисловния и в чувствения си свят, той не може да възприеме Божествената вълн? на Любов, която иде отгоре, но ако е чисто Небето му, ще я възприеме. По-хубаво нещо от Любовта няма! Който съжалява, че обича, се заблуждава. Ако се откажеш от Любовта, съкращаваш живота си. Та във вашата градина на Любов разработвайте всички цветя и посаждайте нови.