04 Февруари 2012 г.

При едно положение двама души могат да останат заедно – само ако се обичат. Следователно – по закона на обичта. Обичта към един човек в правия смисъл е обич към всички. Ти, като обичаш един човек, си в състояние да обичаш всички. Същевременно ти си проводник на великата Божия Любов. Като обичаш един човек, всички се обичат. Ако не обичаш едного, ти правиш процеп, през който влиза злото. Тогава хиляди и милиони хора ще пострадат. Ти може да седиш в една стая и от една твоя мисъл, от една твоя постъпка, от едно твое желание милиони хора да пострадат.