28 Януари 2012 г.

За предпочитане е да обича човек, отколкото да не обича, макар в Любовта си да направи една погрешка. Ако спре Любовта си, той ще направи една погрешка; ако пък прояви Любовта си, все ще добие нещо. Какво ще добие? И в свещените книги е казано: „За Любовта всичко можеш и трябва да пожертваш.“ Пожертваш ли всичкото си имане и богатство за Любовта, нищо няма да изгубиш… Ако вие дадете ход на една добра ваша мисъл или на едно добро ваше чувство, те ще се възприемат и от окръжаващите и ще принесат своя плод.