26 Януари 2012 г.

Ако ти нямаш любов към ума си, ако нямаш любов към сърцето си, ако нямаш любов към тялото си, ти не можеш да предадеш никаква любов към хората… Казвате: „Не ми трябва любовта на хората, то е тяло.“ Така не се говори. Тялото е свещено жилище, в което живееш. От тази любов на ума си ти може да раздадеш на хората, от тази любов на сърцето си ти ще дадеш на хората и от любовта на тялото си ти можеш да дадеш.