25 Януари 2012 г.

Три категории мисли има в света. Физическите мисли остават складирани горе при веждите, там е складът на физическия свят. Онези хора, които имат силно развит обективен живот, долната част на челото е развита. Онези, които са живели в духовния свят, средната част на челото им е развита. Там са складирани мислите. Ония, които са живели в мисълта, в горната част на челото са складирани мислите им. Аз като погледна един човек, виждам где складът му е по-голям. Някой има голям склад на физическото поле, малък в духовния и в Божествения свят. Трите склада еднакво трябва да бъдат пълни. Като дойдете до сърцето, и там има три склада.