23 Януари 2012 г.

От челото ти, от главата ти да лъха хладина, а от лъжичката ти да излиза топлина. Горе на главата е Месечината; челото е отражение на студената светлина; на лъжичката е отражението на слънчевата светлина. Ти като туриш ръката си на слънчевия възел, трябва да излиза топлина. Сърцето, за което вие говорите, то не е физическото сърце, то е слънчевият възел. Другото сърце, то е само физическото сърце. Човек има три сърца. Едното сърце е лъжичката, другото е между дробовете и третото е отзад на главата. Когато тия три сърца функционират правилно, когато сърцето прекарва движението на кръвта правилно, то е нормално състояние.