Набиране на сътрудници за издаване на Словото

За дата: 
25.11.2011
Издателският съвет на издателство "Бяло Братство" набира доброволни сътрудници за работа по Словото.
Надяваме се да откликнат приятели филолози, които желаят да посветят време и енергия на тази кауза.
Изискванията относно стила на редактиране ще се съобщят допълнително в личен разговор с бъдещите сътрудници.
 
За контакти: izdatelstvo@bialobratstvo.info