20 Септември 2011 г.

Благото е вътре във вас. Да бъдете спокойни във вашия ум – каквото и да ви се случва, да гледате весело на работата. Каквото и да се случва във вашето сърце, пак да сте доволни. Каквото и да се случи във вашето тяло, пак да бъдете доволни. Заболи те кракът – ще видиш колко си умен. Заболи те сърцето – виж доколко си умен. Някое смущение в ума ти дойде – да видите какво знание имате.