18 Септември 2011 г.

Ти не можеш да се родиш добър, нито можеш да се родиш лош. Може да се родиш с предразположения добри и може да се родиш с предразположения лоши. Но ти не си нито лош, нито добър. Ти отпосле можеш да станеш – като действаш, като живееш, може да станеш добър или лош. Това е един резултат вече… Ти си роден да станеш музикант. Ти си роден с възможности на музикант, но не си – отсега трябва да станеш музикант… И добрият човек дълго време трябва да се учи, за да каже, че е добър.