12 Септември 2011 г.

Единствената свобода, която човек има, то е в неговата мисъл, в неговите чувства, в неговите постъпки. Използвайте тази свобода! Вие сега се ограничавате. Казвате: „Човек не е свободен да мисли.“ Свободен е да мисли!