09 Септември 2011 г.

Слънцето свети, топли и движи. Всички тела, които са топли, които са светли и които се движат, са живи тела. А всички тела, които потъмняват, които изгубват своята топлина и своето движение, умират. Следователно човек умира по единствената причина, понеже потъмнява, изгубва своята светлина, изгубва и своята топлина, изгубва и своето движение. И тогава умира. Та казвам: в знанието, като се учим, ние чрез знанието придобиваме светлина, която ни е потребна за живота.