05 Септември 2011 г.

Някои от вас говорят за окултна наука. Един ученик, който не знае какво отношение има между ума и сърцето и тялото, не може да научи окултната наука. Един ученик не може да бъде окултен ученик, ако не знае да се справи с една малка мъчнотия. Не може да бъде окултен ученик, ако не знае да се справи със сиромашията, с болестите.