02 Септември 2011 г.

Да се образува една група от трима души, чиито събрания да стават в 24 часа два пъти през седмицата – петък срещу събота и събота срещу неделя. Тези дни ще бъдат временно и после ще кажа окончателно в кои дни. На тези събрания ще се размишлява върху Любовта и ще се пожелае Божията Любов да протече през всички сърца… Трима души за групата на Любовта са достатъчни. Бог нали казва: „Аз съм Бог на Авраам, Исаак и Яков“ – трима души. В колко часа ще се молят хората, това са второстепенни и третостепенни въпроси.