01 Септември 2011 г.

Любовта изключва закона. Мойсей, който служеше на закона, не влезе в Обетованата земя.