31 Август 2011 г.

Всички искат да им кажа Истината в света къде е. Истината може да я кажеш, но ти трябва да си я опитал. Ти сам трябва да разбереш дали това е Истина, или не. Или говорите за Любовта. Че Любовта с дума не се казва! Туй, което вие разправяте за Любовта, то не е никаква Любов. Че сърцето горяло! Че сърцето гори, не показва Любовта… Аз казвам, че когато някой се запознае с Любовта, той става мълчалив, той няма време да говори, той не може да говори.